Mudra's

Mudra's bij Boedda beelden.

Als u een Boeddha aankoopt, koopt u een beeld met een betekenis.
Zowel de Boeddha zelf heeft een betekenis maar ook de handgebaren en de zithouding.

Met mudra (letterlijke betekenis zegel of gebaar is een term uit Indiase cultuur waarmee een symbolische houding van de hand wordt bedoeld of een artistieke religieuze beeltenis, zoals een schilderij of een sculptuur van een heilige.
Mudra's worden beschreven in oude Indische teksten zoals de Veda's. In Indiase en Balinese dansen kan het ook meerdere delen van het lichaam omvatten.
Er bestaat een belangrijk aantal mudra's die worden uitgevoerd met slechts een of beide handen die gebruikt worden om een bepaald gevoel of situatie uit te drukken.
 
Dhyana mudra
Het gebaar van absoluur evenwicht van meditatie. De handen liggen ontspannen in de schoot. Toppen van duimen en vingers raken elkaar.
Indien met bedelnap. het teken van Hoofd van een orde.

Tarjani mudra
Dreiging, waarschuwing.|De gesterkte wijsvinger wordt op de tegenstander gericht.

Varada mudra
Vervulling van alle wensen.
Het gebaar dan de weldoener.

Jnana mudra
De jnana mudra (wijsheidsgebaar) zou de godheid openbaren en de ahamkara mudra (het ego-overstijgende gebaar) de individualiteit, terwijl ze in de ohm mudra(godheidsgebaar) bij elkaar komen en alleen het leven zich manifesteert. Deze mudra zou geschikt zijn voor mensen die zichzelf moeilijk kunnen handhaven, bijvoorbeeld wanneer ze niet voldoende zelfvertrouwen hebben. Het ego-overstijgende gebaar zou de kracht geven het ego op bepaalde momenten als het ware opzij te zetten. Hierdoor zou zich juist de energie in de mens gaan manifesteren

Uttarabodhi mudra
Twee handen bij elkaar gebracht boven het hoofd, de wijsvingers tegen elkaar, de overige vingers ineengestrengeld, het gebaar van opperste verlichting

Dharmachakra mudra
Verkondiging van de leer.
Het in beweging zetten van het Rad der Wet.
De handen zijn ter hoogte van het hart, duimen en wijsvingers vormen cirkels.

Namaskara mudra
Gebaar van groet, gebed en verering.
Boeddha's en Boddhisattava's maken dit gebaar niet, omdat zij geen verering meer voor wat dan ook hoeven te tonen.

Vitarka mudra
Intellectuele argumentatie, discussie.
De cirkel, de duim en wijsvinger samen vormen is het gebaar van "het Wiel van de Leer"

Karana mudra
Gebaar waarmee demonen worden uitgebannen.

Abhaya mudra
Gebaar van geruststelling, zegen en bescherming.
"Wees niet bevreesd"

Vajrahumkara mudra
Dit gebaar met ghanta en vajra maakt de symbolische betekenis van deze twee Dorjes samen duidelijk.
Weg en doel zijn één.

Bhumisparsa mudra
Het aanspreken van de aarde, zoals Gautama deed om de aarde aan te roepen als getuige voor de waarheid van zijn woorden.

Ksepana mudra
Twee handen bij elkaar maken het gebaar van "uitsprenkelen" namelijk van de nectar van onsterfelijkheid.

 

Asana's
Rituele lichaamshouding, waarvan de intentie dezelfde is als bij de mudra.
De Asana betreft niet alleen een houding voor het lichaam maar tevens een houding voor het denken en voelen.
Het woord asana wordt ook gebruikt om het voetstuk aan te duiden waarop de afgebeelde figuur zit of staat.
Padmasana
Ook de vajrasana of dhyana asana.
De bekende lotus zit.
Er zijn een aantal variaties op deze houding waarbij de voeten steeds anders gelegd worden.

Lilasana
De speelse zit.
De rechterknie steekt omhoog en meestal hangt de rechterarm losjes over de knie.
 
5283120 bezoekers (9493501 hits) sinds 20-5-2010
Powered by webXpress