Billen Bloot Spel kaarten van Ki-line.nl
€ 9,00

Billen Bloot spel

Een spel met vragen rond politieke meningen, persoonlijke keuzes en banale dagelijkse praktijk:
Ben je een zelfstandig denk(st)er?
Heb je veel belangstelling voor andere mensen?
Vind je dat je intensief leeft?
Zijn wereldverbeteraars aardiger dan andere mensen?
Is het mogelijk de welvaart in de wereld eerlijk te verdelen?
Heeft het zin om mensen te straffen?
Kunnen dieren denken?
Je vriend of vriendin is jaloers. Houd je daar rekening mee?
Tachtig vragen over persoonlijke, filosofische en banale kwesties, om elkaar te plagen en tot denken uit te dagen, om met elkaar van gedachten te wisselen, om elkaar en vooral ook jezelf te leren kennen, om meningen aan te scherpen of misschien wel te veranderen... Trek een vraagkaart en gebruik die als aanzet voor een gesprek. Of speel om de punten en gebruik de antwoordkaarten.
Wat gaat de ander zeggen? En hoe beantwoord je zelf vragen a...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in winkelmandje variantkopie.jpg

Gevoelswereldspel bij Ki-Line.nl
€ 27,95

Gevoelswereldspel

 

De bedoeling van dit spel is u met anderen in gesprek te brengen over de wijze waarop u situaties, mensen of een organisatie ervaart. Als gevolg daarvan zult u niet alleen bewuster worden van uzelf, maar kunt u ook anderen beter gaan begrijpen. De centrale vraag is: Wat voel ik?

Het spel bestaat uit 140 kleurrijke kaarten, verdeeld over 3 groepen:

Prettige gevoelens - voorbeelden zijn: blij, trots, tevreden, veilig en gesteund;
Onprettige gevoelens - voorbeelden zijn: boos, bezorgd, onrustig, schuldig en beledigd;
Levensgebieden - deze kaarten vertegenwoordigen belangrijke aspecten van ons leven, die tevens een emotionele lading hebben. Voorbeelden zijn: vrienden, gezondheid, (on)betaalde arbeid en uiterlijk.

Met bovenstaande kaartengroepen kan men zowel afzonderlijk als in combinatie spelen.
In tegenstelling tot onze andere spellen, wordt voor het Gevoelswereldspel geen Hand...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in winkelmandje variantkopie.jpg

Het Familiespel bij Ki-Line.nl
€ 19,95

Het Familiespel

 

Hoe goed kent u uw familieleden? Weet u wat ze gelukkig maakt, door wie ze beïnvloed zijn, van welke muziek ze tot tranen toe geroerd worden, wat ze zouden doen met een miljoen? Het Familiespel dat uitgeverij Thema in samenwerking met Psychologie Magazine ontwikkelde, is een leuk en leerzaam spel waarmee u dingen over elkaar hoort die u echt niet wist. Het spel omvat meer dan 300 vragen over uiteenlopende thema's als geld, geluk, gezondheid, vriendschap, werk en opvoeding. Per thema zijn er kennis-, inzicht- en bekentenisvragen. De dobbelsteen bepaalt welke vraag u moet beantwoorden. Een uniek en fascinerend spel om te spelen tussen de surprises, onder de kerstboom of op een regenachtige zondagmiddag.

In samenwerking met Psychologie Magazine Meer dan 300 intrigerende vragen
Luxe uitvoering
Full color kaarten in blikken doosje

Meer informatie
/upload/1117/shop/in winkelmandje variantkopie.jpg

Ki-Line Meppel
€ 19,95
Het Krachtspel,

Helen Purperhart.

Dit spel gaat ervan uit dat het unieke van ieder kind is terug te voeren op drie krachten. Bij een disbalans komen eigenschappen zoals bijvoorbeeld futloos, boos en druk sterker naar voren. De kaarten helpen bij het zoeken naar de tegengestelde kracht die nodig is om de disbalans op te heffen. Het kind ontdekt in zichzelf de kracht die het nodig heeft.
Vanaf 7 jaar.
Meer informatie
/upload/1117/shop/in winkelmandje variantkopie.jpg

Het Transformatiespel bij Ki-Line.nl
€ 65,80

Het Transformatiespel

 

Wat is het Transformatiespel?

Het Transformatiespel is een lichtvoetig, krachtig en diepgaand middel om stil te staan bij uw eigen levensspel en stappen te zetten tot verandering. Het ziet eruit als een gewoon gezelschapsspel met speelbord, pionnen, kaartjes en dobbelsteen. Het gaat echter niet om een spelletje of tijdverdrijf. Het spelen van het Transformatiespel kan een bewuste stap zijn in een diep-gaand veranderingsproces. In het Transformatiespel bepalen de spelers van tevoren een doel waarmee ze het spel willen spelen. Vaak is dit een vraag waar iemand inzicht in of helderheid over wil krijgen, het zetten van bepaalde stappen of het bereiken van de gewenste situatie. Aan het begin wisselen de spelers de doelen met elkaar uit en er wordt aandacht besteed aan een zo helder mogelijke formulering. Hoe helderder de vraagstelling, hoe helderder de antwoorden die het spel geeft.

Met wel...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in winkelmandje variantkopie.jpg

Inspiratiespel bij Ki-Line.nl
€ 32,95

Inspiratiespel

 

Dit bewustwordingsspel geeft richting bij het beantwoorden van de vraag: Wat wil ik?

Het spel bestaat uit 140 kleurrijke kaarten, verdeeld over 4 groepen:

Activiteiten - helpen na te denken over vragen als: Waar ben ik graag mee bezig?
Waar krijg ik energie van?
Inspiratiebronnen - kernvraag hierbij: Waar haal ik mijn inspiratie vandaan?
Voorwaarden - hierbij gaat het om de vraag: Wat heb ik nodig om effectief en pret- tig te kunnen functioneren?
Belemmeringen - centrale vraag hierbij:
Welke gedachten belemmeren mij om activi- teiten die me inspireren te verwezenlijken?

Met bovenstaande groepen kaarten kan men zowel afzonderlijk als in combinatie met elkaar spelen.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in winkelmandje variantkopie.jpg

kennismakingsspel
€ 21,95
Kennismakinsspel

Met behulp van het Kennismakingsspel leer je anderen op een verrassende manier (nog beter) kennen. Het spel bestaat uit 56 kaarten (10 x 12 cm) met daarop een kleurenfoto en een bijpassende vraag. De foto’s zijn uitnodigend, humoristisch of prikkelend. Het koppelen van een foto aan een vraag verhoogt de betrokkenheid bij de vraag en stimuleert de creativiteit.

De vragen zijn verdeeld over zes groepen:
Jeugd & verleden, bijvoorbeeld: Wat deed je als kind graag dat je nu niet meer doet?
Karakter & interesse, bijvoorbeeld: Waar vergeet je de tijd bij?
Doen & laten, bijvoorbeeld: Waarvoor vragen anderen jouw hulp of advies?
Motivatie & inspiratie, bijvoorbeeld: Waar krijg je energie van?
Werk & loopbaan, bijvoorbeeld: Waar...
Meer informatie
/upload/1117/shop/in winkelmandje variantkopie.jpg

Keuzespel bij Ki-Line.nl
€ 24,95
Keuzespel

De bedoeling van dit spel is je te helpen het maken van keuzes, zodat deze makkelijker gaan of van betere kwaliteit zijn. Het spel is ook bestemd voor professionals die anderen helpen bij het maken van keuzes.

Het uitgangspunt bij dit spel is dat jezelf de juiste vragen stellen essentieel is bij het maken van keuzes. Centraal in dit spel staan 64 vragen en opdrachten rondom het maken van keuzes. Deze vragen zijn verdeeld over 7 categorieën:

1. Verkenning (bv: Wat wil je met deze keuze bereiken?).
2. Informatie (bv: Hoe betrouwbaar is de informatie die je verzameld hebt?).
3. Waarden (bv: Wat vind jij belangrijk in het leven? Wat betekent dat voor deze keuze?).
4. Gevoelens (bv: Welke gevoelens roepen de verschillende keuzemogelijkheden bij je op?).
5. Motieven (bv: Laat je je bij één van de keuzemogelijkheden beïnvloeden door gebeurtenissen uit het verleden?).
6. Gevolgen (bv: Bedenk bij elke keuzemo...
Meer informatie
/upload/1117/shop/in winkelmandje variantkopie.jpg

Kwaliteitenspel bij Ki-Line.nl
€ 27,95

Kwaliteitenspel

 

Een kleurrijk persoonlijkheidsspel dat helpt om meer zicht te krijgen op de vraag: wie ben ik?

Door het spelen van het Kwaliteitenspel kunt u een antwoord vinden op vragen als:
Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten?
Hoe zien anderen mij?
Welke kwaliteiten wil ik ontwikkelen?

Het spel bestaat uit 140 kaarten met daarop karaktereigenschappen van mensen.

Op de ene helft staan woorden die kwaliteiten van mensen aanduiden, bijvoorbeeld: flexibel, betrouwbaar, initiatiefrijk.

Op de andere helft staan woorden die vervormingen (of valkuilen) aanduiden, bijvoorbeeld: arrogant, slordig en pietluttig.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in winkelmandje variantkopie.jpg

Leer- en ontwikkelingsspel
€ 29,95
Leer- en ontwikkelingsspel

De bedoeling van dit spel is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van uiteenlopende leer- en ontwikkelingssituaties. Het gaat daarbij niet alleen over het leren in het kader van een opleiding, cursus of training, maar ook over leren op de werkplek en in het leven van alledag.

Het spel is bestemd voor professionals die zich bezighouden met of verantwoordelijk zijn voor het leerproces van anderen, bijvoorbeeld docenten, trainers, (praktijk-) begeleiders, coaches, hulpverleners en managers.

Centraal in het spel staat de persoon die leert of zich ontwikkelt. Het uitgangspunt daarbij is dat er vijf factoren zijn die een rol spelen bij het scheppen van een optimale leersituatie:
1. Leermotieven (24 kaarten): Waarom leer ik? .
2. Manieren van leren (19 kaarten): Hoe ga ik het liefste te werk bij het leren?
3. Leervaardigheden (51 kaart...
Meer informatie
/upload/1117/shop/in winkelmandje variantkopie.jpg

Leiderschapsspel
€ 29,95
Leiderschapsspel

Stilstaan bij leidinggeven

De bedoeling van het Leiderschapsspel is stil te staan bij het functioneren van leidinggevenden. Vragen die daarbij een belangrijke rol spelen zijn bijvoorbeeld:

* Wat is je visie op leiderschap en hoe geef je daar in de praktijk invulling aan?
* Is jouw invulling van leiderschap het meest passend in jouw situatie? 
* Wat is de visie van jouw organisatie op leiderschap?
* Wat verwachten je medewerkers van jou als leidinggevende?

Het spel is zeer geschikt voor het coachen van leidinggevenden, functionerings-gesprekken, intervisie en het bespreken van verwachtingen die medewerkers hebben van hun leidinggevende

Het spel bestaat uit twee onderdelen:

1. Omschrijvingen van aspecten van leiderschap (75 kaarten). Deze aspecten 
(leiderschap is .....) zijn een mix van gedrag, houding en normen en zijn 
verdeeld o...
Meer informatie
/upload/1117/shop/in winkelmandje variantkopie.jpg

lekker in je vel spel
€ 11,50
Lekker in je vel spel

EQ-coaching-kaartjes Lekker in je vel

Blij, boos, bang, verdrietig of trots? 
Ontdek spelenderwijs de taal van emoties.
Tekst, beeld én prikkelende vragen helpen gevoelens en emoties bespreekbaar te maken, ze te (h)erkennen en er beter mee om te gaan.
Verrassend, hoe je jezelf en elkaar nog beter leert kennen. Je voelt je daardoor zekerder én het helpt je in je relaties met anderen.

Kijk, speel, luister en vertel ...!
Het Lekker-in-je-vel-spel helpt:
* je emotionele intelligentie (EQ) te vergroten
* inzicht te krijgen in gevoelens en emoties
* je emotionele woordenschat uit te breiden
* positief te leren denken

Met het Lekker-in-je-vel-spel zijn 48 emoties en gevoelens door middel van een kleurenschema overzichtelijk in kaart gebracht. De kleuren laten zien of het om een positieve of een moeilijke emotie gaat. De afbeelding op de v...
Meer informatie
/upload/1117/shop/in winkelmandje variantkopie.jpg

Life Game
€ 14,95

Life Game - Gezelschapsspel


Een gezelschapsspel om uzelf en elkaar beter te leren kennen. Het beste cadeau ooit. Feestspel. Reisspel. Relatiespel. Truth and Dare spel, Liefdesspel, Meidenavondspel, Vrijgezellenfeestspel, Vriendenspel, Relatiegeschenk, Verjaardagscadeau.
Het meest eenvoudige spel om uzelf en elkaar beter te leren kennen. Universeel d.m.v. het uitwisselen van categorieën. Durft u het aan?  U kunt seks er uithalen (rood) en dit vervangen door liefde (roze). 

DURF JIJ HET AAN? 

Life Game is niet alleen een spel, het is ook een cadeau/gadget. Het is niet alleen een gezelschapsspel, maar ook een Truth and Dare spel, een liefdesspel, reisspel, relatiespel, meidenavondspel, vrijgezellenfeestspel, feestspel, familiespel, vriendenspel, relatiegeschenk, verjaarsdagskado, etc. Life Game is je eigen wereld


Op bezoek bij vrienden? Een feestje thuis? Heb je een...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in winkelmandje variantkopie.jpg

Relatiespel bij Ki-Line.nl
€ 27,95

Relatiespel

 

Dit spel is een hulpmiddel bij het onderhouden en verbeteren van relaties. U bespreekt bijvoorbeeld wat u belangrijk vindt in een relatie, hoe u problemen kunt voorkomen of wat u zelf te bieden heeft in een relatie. Het spel is geschikt voor uiteenlopende relaties in werk (collega’s, leidinggevenden of klanten) en privé (partner, familieleden, vrienden en bekenden).

Het spel bestaat uit 112 kaarten, verdeeld over twee groepen:

1.Gedragskaarten. Hierbij gaat het om de vraag: Welk gedrag vindt u belangrijk in de relatie met een ander? Voorbeelden daarvan zijn: ‘iets over hebben voor elkaar’, ‘samen plezier maken’, ‘kennis en ervaring uitwisselen’ of ‘afspraken en beloftes nakomen’. De kwaliteit van een relatie wordt mede bepaald door de mate waarin de ander én uzelf het gewenste gedrag vertonen.
2.Verbindingskaarten. De vraag die hierbij centraal staat is: Wat verbindt ons met elkaar? Voorbeelden...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in winkelmandje variantkopie.jpg

speelse kunst kaarten
€ 24,95

Speelse Kunst kaarten

 

Ben je op zoek naar inspiratie?
Vind je het lastig om te beginnen met schilderen omdat je geen ideeën hebt?
Dan zijn SpeelseKunst creativiteitskaarten een uitkomst voor jou!

Kaarten met creatieve opdrachten die je op ideeën brengen en de creativiteit uit jou halen! De opdrachten zijn inspirerend en stimuleren om te spelen, te ontdekken en te experimenteren op verschillende manieren.  De kaarten spreken het kind in je aan.

“ik ben mijn hele leven bezig geweest om te leren schilderen als een kind” (Pablo Picasso)

 

Wat zijn SpeelseKunst creativiteitskaarten?
SpeelseKunst creativiteitska...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in winkelmandje variantkopie.jpg

Spelen met Astrologie
€ 29,85
Spelen met astrologie

Wil je snel een antwoord op een vraag? Gooi dan eens met astrologische dobbelstenen of trek een astrologische kaart! Je zult verbaasd staan zo goed als het werkt! In het boek worden de astrologische symbolen verklaard en wordt uitgebreid uitgelegd hoe je ze kunt combineren en duiden. Je hoeft niets van astrologie te weten om er mee aan de slag te gaan. Als je al met astrologie bezig bent, blijkt spelen met dit orakel een enorme hulp om het duiden onder de knie te krijgen. Een betrouwbaar en speels orakel met treffende uitkomsten.
Iedereen ka...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in winkelmandje variantkopie.jpg

Spiegel jezelf spel
€ 11,50

Spiegel jezelf spel


Leer jezelf kennen ...en vergroot je zelfvertrouwen

Spiegel jezelf spel. Vernieuwde editie. Nu met nog meer sterke eigenschappen

Voor iedereen van 8 tot 88 jaar die in de spiegel durft te kijken om zo zijn zelfvertrouwen te vergroten. Spiegel jezelf! Kijk met een positieve blik en zie je kwaliteiten. Met het Spiegel-jezelf-spel ontdek je spelenderwijs op een spannende manier je sterke eigenschappen.
Raak zo snel mogelijk al je kaarten kwijt en hoor wat anderen zo leuk aan je vinden. Je zult zien dat het je verrast!

Het Spiegel-jezelf-spel is in de praktijk ontstaan en ontwikkeld door de orthopedagogen:
drs. Petra Lahr en drs. Daphne Rijkée 
illustraties: Inge Voets

Meer informatie
/upload/1117/shop/in winkelmandje variantkopie.jpg

Spirituele Tafelgesprekken kaartspel bij Ki-Line.nl
€ 20,35

Spirituele Tafelgesprekken

 

Ken je die verjaardagsfeestjes of familiebijeenkomsten, waar de tafelgesprekken zich eindeloos saai en vermoeiend voortslepen? Heb je zelf niet al vaker het idee gehad om eens een paar spannende opmerkingen in de groep te gooien, om het geheel op te vrolijken en te inspireren?

Hier komt de helpende hand!

Op de kaarten van de 'Spirituele Tafelgesprekken'vind je humoristische, vaak diepzinnige en altijd intrigerende vragen, die een gesprek licht en luchtig, een inspirerende richting op laten gaan. Het onderhoud wint aan diepte. Vrienden, verwanten en bekenden leren elkaar op een geheel nieuwe manier kennen.

Een leuk gezelschapsspel, dat plezier en inspiratie schenkt, en een nieuwe kijk op vrienden!

Meer informatie
/upload/1117/shop/in winkelmandje variantkopie.jpg

Tongbrekers kaartspel bij Ki-Line.nl
€ 10,95

Tongbrekers

 

Ken je de klassiekers nog?
> Leentje leerde Lotje lopen...
> De kat krabt de krullen...

Maar wist je ook dat:
> Ruud Rups rap rode ronde radijsjes raspt?
> De prins slecht Spaans spreekt en
> Duitse dames dagelijks druivensap drinken?

Deze en vele andere lekkerbekkende struikel- en stuiterzinnen zijn nu verwerkt in het nieuwe uitdagende spel: Tongbrekers. Verzet je zinnen, lach, speel, oefen en win! Je verbetert hiermee ook nog eens je uitspraakvaardigheden en je traint daarbij je concentratie en geheugen.

Dikke pret voor jong en oud.
Pak een kaartje. Lees de tekst en zeg hem dan hardop 3x snel achter elkaar zonder te struikelen.

Probeer eerst zoveel mogelijk kaarten te verzamelen.
Heb je een set in handen? Leg deze dan zo snel mogelijk uit op tafel! Dit levert meer punten op. En... kaartensets die zijn uitgelegd mogen niet meer worden ge...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in winkelmandje variantkopie.jpg

van gans naar kans
€ 19,95
van Gans naar Kans!

Wat komen we doen op deze wereld, wat inspireert ons, waar breken we onze nek over en wat maakt ons gelukkig? Vragen die we onszelf misschien niet dagelijks zo bewust stellen, maar waar we wel dagelijks mee in de weer zijn.
Geluk en vrede willen we immers allemaal? Geheel volgens de oude traditie helpt het ganzenbordspel de speler hierin een beetje vooruit. Waar het oude spel echter alleen de hobbels en keien benoemt, daar laat dit spel de speler bij diezelfde hobbels en keien stilstaan en er concreet iets aan doen.


DE GANS
Bij de oude Indianen stond de gans symbool voor de trektocht die leidt naar innerlijke verandering. Die verandering is nodig om de weg vrij te maken naar...
Meer informatie
/upload/1117/shop/in winkelmandje variantkopie.jpg

/upload/1117/shop/terug 1.jpg

© Ki-Line Feel Good Shop, Alkesingel 2  ~ 7927 AT Alteveer de Wolden  T: 0522-241150


 

Speciaalzaak in eterische olie, mineralen , wierook, Japanse wierook, spirituele inzichtkaarten, orakel kaarten, spirituele wenskaarten, tarot kaarten, Kristal,
Feng Shui artikelen, boeddha beelden, aziatische 
beelden, losse thee, wierook, specialist in Reiki artikelen.

1380952 bezoekers (3653280 hits) sinds 20-5-2010