Associatiekaarten spel bij Ki-Line.nl
€ 33,95

Associatiekaarten

 

De set Associatiekaarten bestaat uit vijftig kwaliteitsfoto's over actualiteit, sport, natuur, cultuur, mensen, dieren en wetenschap. Wie de kleurige, haarscherpe foto's voor het eerst ziet, krijgt vanzelf associaties met bijvoorbeeld gevoelens van vrijheid, schuld, afscheid, plezier, woede, geluk, of nog andere emoties ... De (in de praktijk geteste) kaarten maken thema's bespreekbaar die mensen doorgaans moeilijk onder woorden kunnen brengen. Ze zijn daarom zeer bruikbaar bij iedere denkbare vorm van training en coaching. De set hoort gewoon thuis in de koffer van iedereen die met mensen werkt! René Dommisse - 50 full colour kaarten

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Billen Bloot Spel bij Ki-Line.nl
€ 8,50

Billen Bloot spel

 

Een spel met vragen rond politieke meningen, persoonlijke keuzes en banale dagelijkse praktijk: Ben je een zelfstandig denk(st)er?
Heb je veel belangstelling voor andere mensen?
Vind je dat je intensief leeft?
Zijn wereldverbeteraars aardiger dan andere mensen?
Is het mogelijk de welvaart in de wereld eerlijk te verdelen?
Heeft het zin om mensen te straffen?
Kunnen dieren denken?
Je vriend of vriendin is jaloers. Houd je daar rekening mee?
Tachtig vragen over persoonlijke, filosofische en banale kwesties, om elkaar te plagen en tot denken uit te dagen, om met elkaar van gedachten te wisselen, om elkaar en vooral ook jezelf te leren kennen, om meningen aan te scherpen of misschien wel te veranderen... Trek een vraagkaart en gebruik die als aanzet voor een gesprek. Of speel om de punten en gebruik de antwoordkaarten. Wat gaat de ander zeggen? En hoe beantwoord je zelf vragen als de ...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Eigen Wijsheden Spel bij Ki-Line.nl
€ 27,95

Eigen Wijsheden Spel

 

De bedoeling van dit spel is jou op speelse wijze met anderen in gesprek te brengen over de manier waarop je tegen onderwerpen als 'communicatie', 'verandering' of 'leiderschap' aankijkt.

Daarnaast nodigt het spel je uit door middel van prikkelende vragen deze onderwerpen te koppelen aan jouw persoonlijke ervaringen. Het spel is geschikt voor allerlei soorten groe- pen, zowel in werk als in privé. Je leert elkaar op een verrassende manier beter kennen.

Het Eigen Wijsheden Spel bestaat uit 144 kaar- ten. Op de voorzijde van de kaarten staat een citaat, op de achterzijde een vraag, gekoppeld aan het citaat. In veel gevallen zul je alleen met de vragen of alleen met de citaten werken.

De citaten zijn verdeeld over zes thema's: leiderschap, communicatie, zingeving, veran- dering, persoonlijke ontwikkeling en relaties. Per thema zijn er 20-25 kaarten.

Voorbeelden van citaten en...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Gevoelswereldspel bij Ki-Line.nl
€ 27,95

Gevoelswereldspel

 

De bedoeling van dit spel is u met anderen in gesprek te brengen over de wijze waarop u situaties, mensen of een organisatie ervaart. Als gevolg daarvan zult u niet alleen bewuster worden van uzelf, maar kunt u ook anderen beter gaan begrijpen. De centrale vraag is: Wat voel ik?

Het spel bestaat uit 140 kleurrijke kaarten, verdeeld over 3 groepen:

Prettige gevoelens - voorbeelden zijn: blij, trots, tevreden, veilig en gesteund; Onprettige gevoelens - voorbeelden zijn: boos, bezorgd, onrustig, schuldig en bele- digd;
Levensgebieden - deze kaarten vertegen- woordigen belangrijke aspecten van ons le- ven, die tevens een emotionele lading heb- ben. Voorbeelden zijn: vrienden, gezond- heid, (on)betaalde arbeid en uiterlijk.

Met bovenstaande kaartengroepen kan men zowel afzonderlijk als in combinatie spelen.BR>
In tegenstelling tot onze andere spellen, wordt voor het Gevoelswereld...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Het Familiespel bij Ki-Line.nl
€ 19,95

Het Familiespel

 

Hoe goed kent u uw familieleden? Weet u wat ze gelukkig maakt, door wie ze beïnvloed zijn, van welke muziek ze tot tranen toe geroerd worden, wat ze zouden doen met een miljoen? Het Familiespel dat uitgeverij Thema in samenwerking met Psychologie Magazine ontwikkelde, is een leuk en leerzaam spel waarmee u dingen over elkaar hoort die u echt niet wist. Het spel omvat meer dan 300 vragen over uiteenlopende thema's als geld, geluk, gezondheid, vriendschap, werk en opvoeding. Per thema zijn er kennis-, inzicht- en bekentenisvragen. De dobbelsteen bepaalt welke vraag u moet beantwoorden. Een uniek en fascinerend spel om te spelen tussen de surprises, onder de kerstboom of op een regenachtige zondagmiddag.

In samenwerking met Psychologie Magazine Meer dan 300 intrigerende vragen
Luxe uitvoering
Full color kaarten in blikken doosje

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Ki-Line Meppel
€ 19,95
Het Krachtspel,

Helen Purperhart.

Dit spel gaat ervan uit dat het unieke van ieder kind is terug te voeren op drie krachten. Bij een disbalans komen eigenschappen zoals bijvoorbeeld futloos, boos en druk sterker naar voren. De kaarten helpen bij het zoeken naar de tegengestelde kracht die nodig is om de disbalans op te heffen. Het kind ontdekt in zich de kracht die het nodig heeft.
Vanaf 7 jaar.
Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

het relatiespel bij Ki-Line.nl
€ 22,95

Het Relatiespel

 

Het Relatiespel, samengesteld door relatiepsycholoog Pieternel Dijkstra, is een speelse, vrolijke manier om de liefde te versterken, elkaar beter te leren kennen en lastige kwesties uit de weg te ruimen. Het spel bestaat uit een groot aantal vragen over thema ' s als intimiteit, conflicten, huishoudelijke zaken, smaak, verleden en toekomst. Per thema zijn er kennisvragen, discussiekaartjes en opdrachten. Sommige vragen voer je nu uit, andere blijven geheim. Maar allemaal versterken ze je relatie. Kortom, een intelligent kaartspel voor twee personen, waarmee je een relatie werkelijk verdieping geeft.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Het Transformatiespel bij Ki-Line.nl
€ 65,80

Het Transformatiespel

 

Wat is het Transformatiespel?

Het Transformatiespel is een lichtvoetig, krachtig en diepgaand middel om stil te staan bij uw eigen levensspel en stappen te zetten tot verandering. Het ziet eruit als een gewoon gezelschapsspel met speelbord, pionnen, kaartjes en dobbelsteen. Het gaat echter niet om een spelletje of tijdverdrijf. Het spelen van het Transformatiespel kan een bewuste stap zijn in een diep-gaand veranderingsproces. In het Transformatiespel bepalen de spelers van tevoren een doel waarmee ze het spel willen spelen. Vaak is dit een vraag waar iemand inzicht in of helderheid over wil krijgen, het zetten van bepaalde stappen of het bereiken van de gewenste situatie. Aan het begin wisselen de spelers de doelen met elkaar uit en er wordt aandacht besteed aan een zo helder mogelijke formulering. Hoe helderder de vraagstelling, hoe helderder de antwoorden die het spel geeft.

Met wel...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Inspiratiespel bij Ki-Line.nl
€ 32,95

Inspiratiespel

 

Dit bewustwordingsspel geeft richting bij het beantwoorden van de vraag: Wat wil ik?

Het spel bestaat uit 140 kleurrijke kaarten, verdeeld over 4 groepen:

Activiteiten - helpen na te denken over vragen als: Waar ben ik graag mee bezig?
Waar krijg ik energie van?
Inspiratiebronnen - kernvraag hierbij: Waar haal ik mijn inspiratie vandaan?
Voorwaarden - hierbij gaat het om de vraag: Wat heb ik nodig om effectief en pret- tig te kunnen functioneren?
Belemmeringen - centrale vraag hierbij:
Welke gedachten belemmeren mij om activi- teiten die me inspireren te verwezenlijken?

Met bovenstaande groepen kaarten kan men zowel afzonderlijk als in combinatie met elkaar spelen.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Inspiratiespel handleiding bij Ki-Line.nl
€ 45,00

Inspiratiespel handleiding

 

Deze ringband behoort bij het Inspiratiespel en bevat 25 spelvormen die met het spel kunnen worden gespeeld.

Voorbeelden van toepassingsmogelijkheden:
bewustwording van hetgeen iemand inspireert icebreaker in trainingen samenwerken in teams functioneringsgesprekken loopbaanplanning coaching

Tevens bevat deze handleiding de Motivatie- matrix. Met dit instrument kunt u in één oog- opslag zowel aflezen wat iemand nodig heeft om gemotiveerd te kunnen werken, als ook de mate waarin daar in de huidige werksituatie aan wordt voldaan.

Bij de meeste spelvormen zijn vervolg- opdrachten opgenomen om dieper op de materie in te gaan.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Kernkwadrantenspel bij Ki-Line.nl
€ 27,95

Kernkwadrantenspel

 

Dit spel is een vervolg en een uitbreiding op het originele en succesvolle kernkwadrantenspel.
Middels 128 kaarten kunnen talloze kernkwadranten en dubbelkwadranten worden samengesteld op een overzichtelijk spelbord.

Elke kaart is een beschrijving van een kwaliteit / uitdaging of een valkuil / allergie, aangevuld met een synoniem en een uit het leven gegrepen typering.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Keuzespel bij Ki-Line.nl
€ 24,95
Keuzespel

De bedoeling van dit spel is je te helpen het maken van keuzes, zodat deze makkelijker gaan of van betere kwaliteit zijn. Het spel is ook bestemd voor professionals die anderen helpen bij het maken van keuzes.

Het uitgangspunt bij dit spel is dat jezelf de juiste vragen stellen essentieel is bij het maken van keuzes. Centraal in dit spel staan 64 vragen en opdrachten rondom het maken van keuzes. Deze vragen zijn verdeeld over 7 categorieën:

1. Verkenning (bv: Wat wil je met deze keuze bereiken?).
2. Informatie (bv: Hoe betrouwbaar is de informatie die je verzameld hebt?).
3. Waarden (bv: Wat vind jij belangrijk in het leven? Wat betekent dat voor deze keuze?).
4. Gevoelens (bv: Welke gevoelens roepen de verschillende keuzemogelijkheden bij je op?).
5. Motieven (bv: Laat je je bij één van de keuzemogelijkheden beïnvloeden door gebeurtenissen uit het verleden?).
6. Gevolgen (bv: Bedenk bij elke keuzemo...
Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Kwaliteitenspel bij Ki-Line.nl
€ 27,95

Kwaliteitenspel

 

Een kleurrijk persoonlijkheidsspel dat helpt om meer zicht te krijgen op de vraag: wie ben ik?

Door het spelen van het Kwaliteitenspel kunt u een antwoord vinden op vragen als:
Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten?
Hoe zien anderen mij?
Welke kwaliteiten wil ik ontwikkelen?

Het spel bestaat uit 140 kaarten met daarop karaktereigenschappen van mensen.

Op de ene helft staan woorden die kwaliteiten van mensen aanduiden, bijvoorbeeld: flexibel, betrouwbaar, initiatiefrijk.

Op de andere helft staan woorden die vervor- mingen (of valkuilen) aanduiden, bijvoorbeeld: arrogant, slordig en pietluttig.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Leiderschapsspel
€ 29,95
Leiderschapsspel

Stilstaan bij leidinggeven

De bedoeling van het Leiderschapsspel is stil te staan bij het functioneren van leidinggevenden. Vragen die daarbij een belangrijke rol spelen zijn bijvoorbeeld:

* Wat is je visie op leiderschap en hoe geef je daar in de praktijk invulling aan?
* Is jouw invulling van leiderschap het meest passend in jouw situatie? 
* Wat is de visie van jouw organisatie op leiderschap?
* Wat verwachten je medewerkers van jou als leidinggevende?

Het spel is zeer geschikt voor het coachen van leidinggevenden, functionerings-gesprekken, intervisie en het bespreken van verwachtingen die medewerkers hebben van hun leidinggevende

Het spel bestaat uit twee onderdelen:

1. Omschrijvingen van aspecten van leiderschap (75 kaarten). Deze aspecten 
(leiderschap is .....) zijn een mix van gedrag, houding en normen en zijn 
verdeeld o...
Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

lekker in je vel spel
€ 11,50
Lekker in je vel spel

EQ-coaching-kaartjes Lekker in je vel

Blij, boos, bang, verdrietig of trots? 
Ontdek spelenderwijs de taal van emoties.
Tekst, beeld én prikkelende vragen helpen gevoelens en emoties bespreekbaar te maken, ze te (h)erkennen en er beter mee om te gaan.
Verrassend, hoe je jezelf en elkaar nog beter leert kennen. Je voelt je daardoor zekerder én het helpt je in je relaties met anderen.

Kijk, speel, luister en vertel ...!
Het Lekker-in-je-vel-spel helpt:
* je emotionele intelligentie (EQ) te vergroten
* inzicht te krijgen in gevoelens en emoties
* je emotionele woordenschat uit te breiden
* positief te leren denken

Met het Lekker-in-je-vel-spel zijn 48 emoties en gevoelens door middel van een kleurenschema overzichtelijk in kaart gebracht. De kleuren laten zien of het om een positieve of een moeilijke emotie gaat. De afbeelding op de v...
Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Levenskunstspel bij Ki-Line.nl
€ 27,95

Levenskunstspel

 

De bedoeling van dit spel is jou een stap verder te helpen als je meer balans in jouw leven wilt brengen. Het spel bestaat uit 144 kaarten, verdeeld over drie groepen:,BR>
1. Levensstijlen. Op deze set kaarten vind je omschrijvingen die van toepassing kunnen zijn op het leven dat je nu leidt of zou willen leiden. Voorbeelden daarvan zijn: 'chaotisch', 'gezond', 'gestresst' of 'zorgeloos'.

2. Vragen t.b.v. levensstijlen. Deze vragen kunnen jou helpen bij het opsporen van (on- bewuste) wensen m.b.t. jouw manier van le- ven. Voorbeelden van vragen zijn: 'Welk le- vensmotto heb je?', of 'Met wat voor soort mensen ben je het liefste samen?'. De vragen zijn te vinden op de achterzijde van de kaarten met levensstijlen.

3. Model voor Levenskunst. Dit model kan jou helpen bij het zoeken naar balans in je le- ven of bij het concreet invullen van het leven dat jij wenst. Het uitgangspunt van het ...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Life Game
€ 14,95

Life Game - Gezelschapsspel


om uzelf en elkaar beter te leren kennen. Het beste kado ooit. Feestspel. Reisspel. Relatiespel.Truth and Dare spel.Liefdesspel.Meidenavondspel. Vrijgezellenfeestspel.Vriendenspel.Relatiegeschenk.Verjaarsdagskado. Het meest eenvoudige spel om uzelf en elkaar beter te leren kennen. Universeel d.m.v. het uitwisselen van categorieën. Durft u het aan?  U kunt seks eruithalen (rood) en dit vervangen door liefde (roze). 

DURF JIJ HET AAN? 

Life Game is niet alleen een spel, het is ook een cadeau/gadget. Het is niet alleen een gezelschapsspel, maar ook een Truth and Dare spel, een liefdesspel, reisspel, relatiespel, meidenavondspel, vrijgezellenfeestspel, feestspel, familiespel, vriendenspel, relatiegeschenk, verjaarsdagskado, etc. Life Game is je eigen wereld


Op bezoek bij vrienden? Een feestje thuis? Heb je een nieuwe date? Of wil je elkaar opn...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Opvoedingsspel bij Ki-Line.nl
€ 27,95

Opvoedingsspel

 

Dit spel helpt u bij het opvoeden van kinderen en jongeren. Op een laagdrempelige en overzichtelijke manier maakt u opvoeding bespreekbaar en krijgt u er meer inzicht in. Als gevolg daarvan kunt u meer zelfvertrouwen krijgen bij het opvoeden, ontdekt u mogelijke verbeterpunten of kunt u problemen voorkomen. Als ouder kunt u het spel spelen met uw partner, kinderen of andere ouders. Daarnaast is het geschikt voor iedereen die met kinderen of jongeren werkt of daarvoor wordt opgeleid.

Het spel bestaat uit 144 kaarten, verdeeld over drie groepen:

1.Uitgangspunten. Deze geven richting aan de opvoeding en bepalen hoe u wilt handelen. Voorbeelden zijn: ‘geef aandacht aan elkaar’, ‘ieders mening telt’ of ‘doe zelf wat je zelf kunt doen’.
2.Vaardigheden. Deze geven aan wat u moet kunnen als ouder of opvoeder. Voorbeelden zijn: ‘beslissingen nemen’, ‘steun en geborgenheid bieden’ of ‘problemen op t...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Relatiespel bij Ki-Line.nl
€ 27,95

Relatiespel

 

Dit spel is een hulpmiddel bij het onderhouden en verbeteren van relaties. U bespreekt bijvoorbeeld wat u belangrijk vindt in een relatie, hoe u problemen kunt voorkomen of wat u zelf te bieden heeft in een relatie. Het spel is geschikt voor uiteenlopende relaties in werk (collega’s, leidinggevenden of klanten) en privé (partner, familieleden, vrienden en bekenden).

Het spel bestaat uit 112 kaarten, verdeeld over twee groepen:

1.Gedragskaarten. Hierbij gaat het om de vraag: Welk gedrag vindt u belangrijk in de relatie met een ander? Voorbeelden daarvan zijn: ‘iets over hebben voor elkaar’, ‘samen plezier maken’, ‘kennis en ervaring uitwisselen’ of ‘afspraken en beloftes nakomen’. De kwaliteit van een relatie wordt mede bepaald door de mate waarin de ander én uzelf het gewenste gedrag vertonen.
2.Verbindingskaarten. De vraag die hierbij centraal staat is: Wat verbindt ons met elkaar? Voorbeeld...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

speelse kunst kaarten
€ 24,95

Speelse Kunst kaarten

 

Ben je op zoek naar inspiratie?
Vind je het lastig om te beginnen met schilderen omdat je geen ideeën hebt?
Dan zijn SpeelseKunst creativiteitskaarten een uitkomst voor jou!

Kaarten met creatieve opdrachten die je op ideeën brengen en de creativiteit uit jou halen! De opdrachten zijn inspirerend en stimuleren om te spelen, te ontdekken en te experimenteren op verschillende manieren.  De kaarten spreken het kind in je aan.

“ik ben mijn hele leven bezig geweest om te leren schilderen als een kind” (Pablo Picasso)

 

Wat zijn SpeelseKunst creativiteitskaarten?
SpeelseKunst creativiteitska...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Spel van Verlangens bij Ki-Line.nl
€ 27,95

Spel van Verlangens

 

waar heb je echt behoefte aan?

Het uitgangspunt bij het Spel van Verlangens is dat de mate waarin een behoefte al dan niet wordt vervuld, niet alleen invloed heeft op de wijze waarop jij je voelt, maar ook op jouw gedrag. Het spel bestaat uit 144 kaarten, verdeeld over 3 groepen:

1. Behoeften. Deze kunnen heel uiteenlopend zijn, bijvoorbeeld: aandacht, luxe, ontspanning, ergens bij horen of een gezond lichaam.

2. Effecten op gevoelens. We hebben hierbij gekozen voor onprettige gevoelens die het gevolg kunnen zijn van (deels) onvervulde behoeften. Voorbeelden van deze gevoelens zijn: afgewezen, angstig, ontevreden of jaloers.

3. Effecten op gedrag. Behoeften die niet of slechts gedeeltelijk worden vervuld kunnen leiden tot allerlei vormen van ongewenst gedrag, bijvoorbeeld: teveel of te weinig eten, piekeren, klagen of zichzelf wegcijferen.

Vergroting van inzicht in...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Spiegel jezelf spel
€ 11,50

Spiegel jezelf spel


Leer jezelf kennen ...en vergroot je zelfvertrouwen

Spiegel jezelf spel. Vernieuwde editie. Nu met nog meer sterke eigenschappen

Voor iedereen van 8 tot 88 jaar die in de spiegel durft te kijken om zo zijn zelfvertrouwen te vergroten. Spiegel jezelf! Kijk met een positieve blik en zie je kwaliteiten. Met het Spiegel-jezelf-spel ontdek je spelenderwijs op een spannende manier je sterke eigenschappen.
Raak zo snel mogelijk al je kaarten kwijt en hoor wat anderen zo leuk aan je vinden. Je zult zien dat het je verrast!

Het Spiegel-jezelf-spel is in de praktijk ontstaan en ontwikkeld door de orthopedagogen:
drs. Petra Lahr en drs. Daphne Rijkée 
illustraties: Inge Voets

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Spirituele Tafelgesprekken kaartspel bij Ki-Line.nl
€ 20,35

Spirituele Tafelgesprekken

 

Ken je die verjaardagsfeestjes of familiebijeenkomsten, waar de tafelgesprekken zich eindeloos saai en vermoeiend voortslepen? Heb je zelf niet al vaker het idee gehad om eens een paar spannende opmerkingen in de groep te gooien, om het geheel op te vrolijken en te inspireren?

Hier komt de helpende hand!

Op de kaarten van de 'Spirituele Tafelgesprekken'vind je humoristische, vaak diepzinnige en altijd intrigerende vragen, die een gesprek licht en luchtig, een inspirerende richting op laten gaan. Het onderhoud wint aan diepte. Vrienden, verwanten en bekenden leren elkaar op een geheel nieuwe manier kennen.

Een leuk gezelschapsspel, dat plezier en inspiratie schenkt, en een nieuwe kijk op vrienden!

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Tongbrekers kaartspel bij Ki-Line.nl
€ 10,95

Tongbrekers

 

Ken je de klassiekers nog?
> Leentje leerde Lotje lopen...
> De kat krabt de krullen...

Maar wist je ook dat:
> Ruud Rups rap rode ronde radijsjes raspt?
> De prins slecht Spaans spreekt en
> Duitse dames dagelijks druivensap drinken?

Deze en vele andere lekkerbekkende struikel- en stuiterzinnen zijn nu verwerkt in het nieuwe uitdagende spel: Tongbrekers. Verzet je zinnen, lach, speel, oefen en win! Je verbetert hiermee ook nog eens je uitspraakvaardigheden en je traint daarbij je concentratie en geheugen.

Dikke pret voor jong en oud.
Pak een kaartje. Lees de tekst en zeg hem dan hardop 3x snel achter elkaar zonder te struikelen.

Probeer eerst zoveel mogelijk kaarten te verzamelen.
Heb je een set in handen? Leg deze dan zo snel mogelijk uit op tafel! Dit levert meer punten op. En... kaartensets die zijn uitgelegd mogen niet meer worden ge...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Vaardighedenspel bij Ki-Line.nl
€ 32,95

Vaardighedenspel

 

De invalshoek bij dit veelzijdige communicatie- spel is de vraag: Wat kan ik?

Het spel bestaat uit 140 kaarten met daarop sociale en communicatieve vaardigheden, bijvoorbeeld: helder formuleren, samenvatten, beslissingen nemen, opbouwende kritiek geven en duidelijk uitleggen.

De symboliek van de kaartjes d.m.v. 3 balkjes is te vergelijken met die van een verkeerslicht:
• Groen betekent dat de vaardigheid goed wordt beheerst;
• Oranje betekent dat de vaardigheid redelijk wordt beheerst;
• Rood betekent dat de vaardigheid onvol- doende wordt beheerst.

Het Vaardighedenspel kan in vrijwel alle werk- en privé-situaties worden gebruikt om op een speelse manier de wijze van functioneren en communiceren te bespreken én te verbeteren. Het spel is dan ook bestemd voor iedereen die zich met communicatie bezig houdt.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Vaardighedenspel handleiding bij Ki-Line.nl
€ 45,00

Vaardighedenspel handleiding

 

Deze ringband behoort bij het Vaardighedenspel en bevat 30 spelvormen die met het spel kunnen worden gespeeld. Voorbeelden van toepassingsmogelijkheden zijn: bewustwording van de eigen manier van communiceren, loopbaanplanning, ijsbreker in trainingen, competentiegericht leren, coaching en het verbeteren van communicatie in teams. Tevens bevat deze handleiding de Vaardighedenmatrix (A2-formaat). Met dit instrument kunt u in één oogopslag zowel iemands arbeidsvreugde aflezen, als ook de mate waarin deze persoon over de gewenste vaardigheden beschikt.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Waarden- en Normenspel bij Ki-Line.nl
€ 32,95

Waarden- en Normenspel

 

De bedoeling van dit spel is u met anderen in gesprek te brengen over waarden en normen. Centrale vraag hierbij: Wat vind ik belang- rijk?

Het spel bestaat uit 140 kleurrijke kaarten, verdeeld over 3 groepen:
Waarden - centrale vraag: Wat is voor mij als persoon of voor ons als organisatie rich- tinggevend voor ons handelen? Voorbeelden van waarden: rechtvaardigheid, integriteit, duurzaamheid en solidariteit;
Thema's - geven terreinen weer waarop waarden concreet tot uitdrukking kunnen wordengebracht. Voorbeelden: leidinggeven, opvoeidng, media en politiek; Normen - kernvraag hierbij: Welke gedrags- regels zijn gewenst of ongewenst in groe- pen? Voorbeelden van groepsnormen: 'je moet jezelf zien te redden' en 'je mag fouten maken'.

Met bovenstaande groepen kaarten kan men zowel afzonderlijk als in combinatie spelen. Bij dit spel zijn sets met extra kaarten lever- baar, waar u een...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Werkplezierspel bij Ki-Line.nl
€ 32,95

Werkplezier Spel

 

Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ‘ja’, dan is de kunst om dit zo te houden. Als je ‘neen’ zegt, is het zinvol na te gaan waar dat aan ligt en of jij daar zelf iets aan kunt doen. In beide gevallen kan het Werkplezier Spel jou daarbij helpen.
Het spel is heel geschikt voor individuele coaching, loopbaanplanning, teambuilding, trainings- en opleidingsgroepen en intervisie.

Het uitgangspunt bij dit spel is dat werkplezier samenhangt met de redenen waarom je werkt (je werkmotieven) en het gedrag van jezelf en anderen. Het spel bestaat uit 170 kaarten, verdeeld over drie groepen:

1. Werkmotieven. Bij deze redenen kun je onderscheid maken tussen algemene motieven (Wat is je motivatie om te werken?) en specifieke werkmotieven (Wat waardeer je in je huidige werksituatie?). Voorbeelden van algemene werkmotieven zijn: je nuttig voelen, regel...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg


© Ki-Line Feel Good Shop, Molenstraat 26, 7941 AW Meppel  T: 0522-241150    |  Sitemap


 

Speciaalzaak in eterische olie, mineralen , wierook, japanse wierook, spirituele inzichtkaarten, orakel kaarten, spirituele wenskaarten, tarot kaarten, Kristal, Feng Shui artikelen, boeddha beelden, aziatische beelden, losse thee, wierook, specialist in Reiki artikelen.

996567 bezoekers (2285878 hits) sinds 20-5-2010