Webwinkel - Inzicht spellen


2012-Inspiratie-Spel bij Ki-Line.nl
€ 12,00

2012-Inspiratie-Spel

 

Omschrijving:
ontwikkel jezelf met inzichten van de oude Maya's
De Maya’s en hun kalender

De miljoenen Maya’s zijn een duizenden jaren oud volk in Midden Amerika. Zij hebben een hoog ontwikkelde cultuur en maar liefst zeventien kalenders, waarvan de heilige Tzolkin kalender de belangrijkste is. Hiermee kunnen ze diverse religieuze en astronomische voorspellingen doen. De 260 dagen in deze kalender hebben een eigen karakter en energie. Zij gaan over het proces van schepping en van creatie. Elke dag heeft een eigen getal en een teken in een bepaalde kleur. Er zijn 13 getallen (tonen) en 20 tekens (zonnezegels). Op die manier zijn er 260 (13 x 20) combinaties te maken. Er ontstaat een periode van 260 dagen die zich steeds weer herhaalt, (de korte telling van) de Tzolkin. Er is ook een lange telling van de Maya-kalender. Deze telling loopt af op 21 december 2012. De Maya’s geloven dat er na d...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Associatiekaarten spel bij Ki-Line.nl
€ 35,00

Associatiekaarten

 

De set Associatiekaarten bestaat uit vijftig kwaliteitsfoto's over actualiteit, sport, natuur, cultuur, mensen, dieren en wetenschap. Wie de kleurige, haarscherpe foto's voor het eerst ziet, krijgt vanzelf associaties met bijvoorbeeld gevoelens van vrijheid, schuld, afscheid, plezier, woede, geluk, of nog andere emoties ... De (in de praktijk geteste) kaarten maken thema's bespreekbaar die mensen doorgaans moeilijk onder woorden kunnen brengen. Ze zijn daarom zeer bruikbaar bij iedere denkbare vorm van training en coaching. De set hoort gewoon thuis in de koffer van iedereen die met mensen werkt! René Dommisse - 50 full colour kaarten

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Billen Bloot Spel bij Ki-Line.nl
€ 8,50

Billen Bloot spel

 

Een spel met vragen rond politieke meningen, persoonlijke keuzes en banale dagelijkse praktijk: Ben je een zelfstandig denk(st)er?
Heb je veel belangstelling voor andere mensen?
Vind je dat je intensief leeft?
Zijn wereldverbeteraars aardiger dan andere mensen?
Is het mogelijk de welvaart in de wereld eerlijk te verdelen?
Heeft het zin om mensen te straffen?
Kunnen dieren denken?
Je vriend of vriendin is jaloers. Houd je daar rekening mee?
Tachtig vragen over persoonlijke, filosofische en banale kwesties, om elkaar te plagen en tot denken uit te dagen, om met elkaar van gedachten te wisselen, om elkaar en vooral ook jezelf te leren kennen, om meningen aan te scherpen of misschien wel te veranderen... Trek een vraagkaart en gebruik die als aanzet voor een gesprek. Of speel om de punten en gebruik de antwoordkaarten. Wat gaat de ander zeggen? En hoe beantwoord je zelf vragen als de ...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

De magische verbinding . Het orakel spel bij Ki-Line.nl
€ 15,00

De magische verbinding

 

het spel van zien, herkennen en verbinden

De spelregels voor De Magische Verbinding en voor Het Orakel staan op de spelwijzer-kaarten in het doosje.
Speel het spel van De Magische Verbinding thuis met familie of vrienden, of gebruik het als kennismakingsspel in groepen, bij het vormingswerk en alle bijeenkomsten om elkaar te leren kennen.
Laat de Magische Verbinding van het Lot je vertellen hoe je in het leven staat. Geef de Innerlijke Magische Verbinding kans je te laten zien hoe je over jezelf denkt.
Laat vrienden en kennissen tonen hoe ze jou zien door de Uiterlijke Magische Verbinding. Speel dit eenvoudige spel voor de gezelligheid en om samen plezier te hebben. Of speel het serieus om je in je eigen karakter en in dat van anderen te verdiepen. En wil je helderheid over een oplossing voor vragen die bij je leven, speel dan Het Orakel.
Er is geen winnaar of verliezer. De winst...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Doe er wat aan, zelfcoachingsspel bij Ki-Line.nl
€ 29,95

Doe er wat aan, zelfcoachingsspel

 

Doe er wat aan
Het grote zelfcoachingsspel voor individu en team

Ieder heeft zijn eigen ongemak. De een kan geen nee zeggen, een ander klapt dicht bij kritiek, bij een derde is de balans zoek tussen werk en privé en een vierde is onzeker over de toekomst. Gevoelens, gedachten en beelden staan in de weg om goed te functioneren in leven en werk.

Met dit spel kun je – alleen, samen of als team – die belemmeringen opruimen en volledig gebruik gaan maken van je eigen mogelijkheden en krachten. Nooit vermoede achtergronden worden belicht. Je maakt nieuwe keuzes en formuleert alternatieven. Het resultaat is dat je ander gedrag ontwikkelt, competenties kansen geeft en energie krijgt door vernieuwde zingeving. Je vindt je eigen oplossingen waar je direct mee aan de slag kunt en echt … het werkt!

- Van de auteurs van het succesvolle boek Doe er wat aan
ISBN978905871207...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Eigen Wijsheden Spel bij Ki-Line.nl
€ 27,95

Eigen Wijsheden Spel

 

De bedoeling van dit spel is jou op speelse wijze met anderen in gesprek te brengen over de manier waarop je tegen onderwerpen als 'communicatie', 'verandering' of 'leiderschap' aankijkt.

Daarnaast nodigt het spel je uit door middel van prikkelende vragen deze onderwerpen te koppelen aan jouw persoonlijke ervaringen. Het spel is geschikt voor allerlei soorten groe- pen, zowel in werk als in privé. Je leert elkaar op een verrassende manier beter kennen.

Het Eigen Wijsheden Spel bestaat uit 144 kaar- ten. Op de voorzijde van de kaarten staat een citaat, op de achterzijde een vraag, gekoppeld aan het citaat. In veel gevallen zul je alleen met de vragen of alleen met de citaten werken.

De citaten zijn verdeeld over zes thema's: leiderschap, communicatie, zingeving, veran- dering, persoonlijke ontwikkeling en relaties. Per thema zijn er 20-25 kaarten.

Voorbeelden van citaten en...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Gevoelswereldspel bij Ki-Line.nl
€ 27,95

Gevoelswereldspel

 

De bedoeling van dit spel is u met anderen in gesprek te brengen over de wijze waarop u situaties, mensen of een organisatie ervaart. Als gevolg daarvan zult u niet alleen bewuster worden van uzelf, maar kunt u ook anderen beter gaan begrijpen. De centrale vraag is: Wat voel ik?

Het spel bestaat uit 140 kleurrijke kaarten, verdeeld over 3 groepen:

Prettige gevoelens - voorbeelden zijn: blij, trots, tevreden, veilig en gesteund; Onprettige gevoelens - voorbeelden zijn: boos, bezorgd, onrustig, schuldig en bele- digd;
Levensgebieden - deze kaarten vertegen- woordigen belangrijke aspecten van ons le- ven, die tevens een emotionele lading heb- ben. Voorbeelden zijn: vrienden, gezond- heid, (on)betaalde arbeid en uiterlijk.

Met bovenstaande kaartengroepen kan men zowel afzonderlijk als in combinatie spelen.BR>
In tegenstelling tot onze andere spellen, wordt voor het Gevoelswereld...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Groene voeten spel bij Ki-Line.nl
€ 9,00

Groene voeten spel

 

Een spel met vraagkaarten, verzamelkaarten ('basisbehoeften' en 'groene voeten') en pestkaarten ('grote voeten'). Over milieu, economie, verdeling van voedsel, klimaatverandering en de mondiale voetafdruk. Om realistisch te spelen (welke keuzes maak jij en maak ik in het dagelijks leven en welke gevolgen hebben die voor onze voetafdruk?), of niet-competitief (gezamenlijk binnen het spel bepalen welke keuzes tot de meest wenselijke wereld leiden) -- of 'gewoon' om de punten. Hoe het spel ook gespeeld wordt, het gaat niet om goede of foute antwoorden op de vragen, maar om creatief denken over mogelijkheden en verbeteringen, individueel n samen. Denken, spelen, uitproberen, en toepassen in het dagelijks leven. Want een groenere wereld is mogelijk, en is de moeite waard -- voor mensen en ijsberen. Of niet?

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Habitat kaartspel bij Ki-Line.nl
€ 19,55

Habitat kaarten

 

De HABITAT kaarten, 88 geïllustreerde kaarten over mens en natuur, brengen een uitgebreid gebied van het natuurlijke milieu op aarde in beeld. In dezelfde grootte als gewone speelkaarten geven deze kleurrijke illustraties mensen en hun relatie tot de omgeving weer en kunnen ze zorgen voor een fantasierijk spel. Sommige afbeeldingen lijken op de werkelijkheid gebaseerd, andere zijn haast mystiek sommige weer serieus en weer andere grappig.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Het Enneagramspel bij Ki-Line.nl
€ 43,95

Het Enneagram spel

 

Het enneagram is populair. Kijk maar naar de vele boeken die over dit onderwerp verschenen zijn. Nu is er ook een spel, waarmee het enneagram nog meer tot leven komt. Het primaire doel van dit Enneagramspel is jezelf diepgaand leren kennen: wat zijn mijn sterke en zwakke kanten, en waarom en hoe doe ik wat ik doe? Een ander belangrijk doel is de mensen om je heen beter te leren begrijpen. Waarom zijn zij anders en wat betekent dat bijvoorbeeld voor onze samenwerking?
Daarnaast is het spel heel goed te gebruiken in coachingssituaties en in teams om de samenwerking en communicatie te verbeteren.

Doos met 45 symboolkaarten, 27 woordkaarten en 27 vragenkaarten, en een achtergrondbrochure.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Het Familiespel bij Ki-Line.nl
€ 19,95

Het Familiespel

 

Hoe goed kent u uw familieleden? Weet u wat ze gelukkig maakt, door wie ze beïnvloed zijn, van welke muziek ze tot tranen toe geroerd worden, wat ze zouden doen met een miljoen? Het Familiespel dat uitgeverij Thema in samenwerking met Psychologie Magazine ontwikkelde, is een leuk en leerzaam spel waarmee u dingen over elkaar hoort die u echt niet wist. Het spel omvat meer dan 300 vragen over uiteenlopende thema's als geld, geluk, gezondheid, vriendschap, werk en opvoeding. Per thema zijn er kennis-, inzicht- en bekentenisvragen. De dobbelsteen bepaalt welke vraag u moet beantwoorden. Een uniek en fascinerend spel om te spelen tussen de surprises, onder de kerstboom of op een regenachtige zondagmiddag.

In samenwerking met Psychologie Magazine Meer dan 300 intrigerende vragen
Luxe uitvoering
Full color kaarten in blikken doosje

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Het Heidehofse Natuur- en Inzichtspel bij Ki-Line.nl
€ 24,50

Het Heidehofse Natuur- en Inzichtspel en Boekje

 

Het Heidehofse Natuur- en Inzichtspel bestaat uit een set van 50 fotokaarten en een boekje van 128 pagina's in een doos met deksel (11x15,5cm). De 50 fotokaarten in dit spel vormen een afspiegeling van de grootse diversiteit van het Drentse landgoed Heidehof én van de menselijke natuur. De vele vormen uit de natuur die de kaarten je laten zien, kun je op speelse wijze duiden of betrekken op je eigen leven. Laat je net zoals Annetje Braat verrassen door de spiegel die de natuur je voorhoudt, de antwoorden die je krijgt op vragen waarmee je rondloopt en de onverwachte boodschappen die tot je komen. Laat je uitnodigen en prikkelen, laat je fantasie een loopje met je nemen… Je kunt dit spel op vele manieren spelen, in je eentje maar ook in goed gezelschap. Even snel een kaartje trekken als de dag begint of als onderdeel van een verdiepingstraject. Ontdek je eigen natuur!

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Ki-Line Meppel
€ 19,95
Het Krachtspel,

Helen Purperhart.

Dit spel gaat ervan uit dat het unieke van ieder kind is terug te voeren op drie krachten. Bij een disbalans komen eigenschappen zoals bijvoorbeeld futloos, boos en druk sterker naar voren. De kaarten helpen bij het zoeken naar de tegengestelde kracht die nodig is om de disbalans op te heffen. Het kind ontdekt in zich de kracht die het nodig heeft.
Vanaf 7 jaar.
Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Het Levenskunstspel bij Ki-Line.nl
€ 19,95

Het levenskunstspel

 

Het Levenskunstspel bestaat uit 52 kaarten. De afbeeldingen, Anky Floris noemt ze Beeldhaiku, zijn intuïtieve tekeningen uit één lijn, die door hun eenvoud een grote zeggingskracht hebben. Op elke kaart staan drie versterkende vragen, die gericht zijn op je mogelijkheden. De vragen helpen om je aandacht te richten, te onderzoeken en ervaren hoe je denkt, wat je voelt en wat je vervolgens doet. De Levenskunstkaarten houden je een spiegel voor, waardoor je meer zicht krijgt op jezelf en op elkaar. Zo word je als vanzelf vaardiger in de kunst van het leven.

Het Levenskunstspel kun je in je eentje spelen, samen met je partner, met vrienden of met anderen. Zowel privé als in een professionele omgeving. Bijvoorbeeld om je relatie te verdiepen, bij coaching of hulpverlening, om het ijs te breken in een nieuwe groep, in teambesprekingen, vergaderingen, in klassikaal verband, etc. Kortom, in elke situat...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

het relatiespel bij Ki-Line.nl
€ 22,95

Het Relatiespel

 

Het Relatiespel, samengesteld door relatiepsycholoog Pieternel Dijkstra, is een speelse, vrolijke manier om de liefde te versterken, elkaar beter te leren kennen en lastige kwesties uit de weg te ruimen. Het spel bestaat uit een groot aantal vragen over thema ' s als intimiteit, conflicten, huishoudelijke zaken, smaak, verleden en toekomst. Per thema zijn er kennisvragen, discussiekaartjes en opdrachten. Sommige vragen voer je nu uit, andere blijven geheim. Maar allemaal versterken ze je relatie. Kortom, een intelligent kaartspel voor twee personen, waarmee je een relatie werkelijk verdieping geeft.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Het spel der Veranderingen bij Ki-Line.nl
€ 14,95

Het spel der veranderingen

 

Het Spel der Veranderingen is een nieuwe manier van raadplegen van de I Tjing, het Boek der Veranderingen. Bij de gangbare manieren worden de antwoorden ontleend aan een of twee hexagrammen, afhankelijk van eventueel veranderende lijnen. De vrager krijgt daardoor inzicht in de huidige toestand van zijn of haar vraag, de structuur ervan en de ontwikkelingstendensen. Het Spel der Veranderingen maakt per vraag gebruik van negen hexagrammen en geeft daardoor een diepgaander inzicht in vraag en antwoord. Het vertelt over de aard van de vraag, hoe deze is ontstaan, hoe het probleem groeide, welke vorm dit aannam en wat voor invloed het uitoefent. Ook de huidige opvattingen over de vraag, de mogelijkheden tot veranderen, de komende ervaringen en het uiteindelijke resultaat worden weergegeven. Niet alleen de vraag zelf, maar ook de effecten daarvan op de omgeving en op de eigen psyche komen in beeld Het...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

HEt Teamspel bij Ki-Line.nl
€ 29,95

Het Teamspel

 

Ooit aan je collega's gevraagd wat ze als hoofddoel van jullie samenwerking zien? Opgeschreven wat je superman zou laten doen als hij jouw team zou komen versterken? Of bedacht voor welke belangrijke prijs je je eigen team zou nomineren? Vast niet. Met dit Teamspel ontdek je op een heel creatieve manier, allerlei onvermoede teamtalenten.

En dat niet alleen. Met Het Teamspel maak je de belangrijkste aspecten van teamwork bespreekbaar. Want voor een hecht team is goede samenwerking onmisbaar. En daarvoor heb je antwoord nodig op belangrijke vragen als: ' Wat is onze bijdrage?', ' Wat zijn nu eigenlijk onze belangrijkste doelen?', 'Hoe hebben we de taken en rollen verdeeld?' En, last but not least: 'Hoe zien we elkaar?'. Die antwoorden vind je met dit Teamspel, dé toolkit voor procesbegeleiders

Maar laten we niet vergeten dat je, behalve om de teamspirit te verbeteren, Het Teamspel natuurlijk ook...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Het Transformatiespel bij Ki-Line.nl
€ 65,80

Het Transformatiespel

 

Wat is het Transformatiespel?

Het Transformatiespel is een lichtvoetig, krachtig en diepgaand middel om stil te staan bij uw eigen levensspel en stappen te zetten tot verandering. Het ziet eruit als een gewoon gezelschapsspel met speelbord, pionnen, kaartjes en dobbelsteen. Het gaat echter niet om een spelletje of tijdverdrijf. Het spelen van het Transformatiespel kan een bewuste stap zijn in een diep-gaand veranderingsproces. In het Transformatiespel bepalen de spelers van tevoren een doel waarmee ze het spel willen spelen. Vaak is dit een vraag waar iemand inzicht in of helderheid over wil krijgen, het zetten van bepaalde stappen of het bereiken van de gewenste situatie. Aan het begin wisselen de spelers de doelen met elkaar uit en er wordt aandacht besteed aan een zo helder mogelijke formulering. Hoe helderder de vraagstelling, hoe helderder de antwoorden die het spel geeft.

Met wel...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Inspiratiespel bij Ki-Line.nl
€ 32,95

Inspiratiespel

 

Dit bewustwordingsspel geeft richting bij het beantwoorden van de vraag: Wat wil ik?

Het spel bestaat uit 140 kleurrijke kaarten, verdeeld over 4 groepen:

Activiteiten - helpen na te denken over vragen als: Waar ben ik graag mee bezig?
Waar krijg ik energie van?
Inspiratiebronnen - kernvraag hierbij: Waar haal ik mijn inspiratie vandaan?
Voorwaarden - hierbij gaat het om de vraag: Wat heb ik nodig om effectief en pret- tig te kunnen functioneren?
Belemmeringen - centrale vraag hierbij:
Welke gedachten belemmeren mij om activi- teiten die me inspireren te verwezenlijken?

Met bovenstaande groepen kaarten kan men zowel afzonderlijk als in combinatie met elkaar spelen.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Inspiratiespel handleiding bij Ki-Line.nl
€ 45,00

Inspiratiespel handleiding

 

Deze ringband behoort bij het Inspiratiespel en bevat 25 spelvormen die met het spel kunnen worden gespeeld.

Voorbeelden van toepassingsmogelijkheden:
bewustwording van hetgeen iemand inspireert icebreaker in trainingen samenwerken in teams functioneringsgesprekken loopbaanplanning coaching

Tevens bevat deze handleiding de Motivatie- matrix. Met dit instrument kunt u in één oog- opslag zowel aflezen wat iemand nodig heeft om gemotiveerd te kunnen werken, als ook de mate waarin daar in de huidige werksituatie aan wordt voldaan.

Bij de meeste spelvormen zijn vervolg- opdrachten opgenomen om dieper op de materie in te gaan.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Intuitive Solutions spel bij Ki-Line.nl
€ 37,50

Intuitive Solutions

 

Iedereen heeft wel iets in het zakelijke of privé leven dat voor verbetering vatbaar is. Intuitive Solutions kan mensen - individueel of in groepen van maximaal 30 personen - een nieuwe richting geven om hun doel te bereiken. Een sessie begint met het helder krijgen van ieders doelstelling van dat moment. Door het intuïtief trekken van vier kaarten krijgt elke deelnemer inzicht in een nieuwe richting, in wat hem of haar tegenhoudt om het gestelde doel te bereiken, in hoe hij of zij daar wat aan kan doen en in welke persoonlijke kwaliteit daarbij behulpzaam kan zijn. Intuïtief kaarten trekken? Kan dat je echt wat vertellen? Reken maar!

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Je bent me d'r eentje spel bij Ki-Line.nl
€ 39,95
Ik ben me d’r eentje!
Brainstormen in je uppie

In een mum van tijd nieuwe en inventieve oplossing voor zelfs de meest ingewikkelde vragen? In ons druk-druk-druk-tijdperk lukt het natuurlijk lang niet altijd om wat mensen een paar uur lang bij elkaar te krijgen voor een brainstorm. Dit doosje zorgt ervoor dat je zelfs in je eentje op een verrassende manier je eigen denkpatronen doorbreekt en vernuftige oplossingen verzint. Ik ben me d’r eentje ondersteunt het hele traject van het stellen van de vraag tot het actieplan. Met meer dan 4000 sturende vragen voor het uitbouwen en concretiseren van ideeën, zit je gewoon nooit meer om een antwoord verlegen!

- Effectief, ook wanneer je geen geld, tijd of capaciteit hebt voor een groepsbrainstorm
- Door vele combinaties oneindig opnieuw te gebruiken

Alijd Bunge. Spel met 78 kaarten
Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Kaarten met alle antwoorden bij Ki-Line.nl
€ 10,00

Kaarten met alle antwoorden

 

78 kaarten
Een boek, zeker zo'n dikkerdje als Het Boek met alle Antwoorden, kun je niet altijd meesjouwen. Toch kan je altijd om een antwoord verlegen zitten - bij de giromaat ("Wilt u doorgaan?"), in de supermarkt ("Spaart u zegeltjes?"), op school ("Wil je verkering?") etc.

Daarom is er nu Kaarten met alle Antwoorden, hét spel waardoor je nooit meer met je mond vol tanden staat!

Hoe gebruik je Kaarten met alle Antwoorden?

1. Houd het pak kaarten met de rugzijde naar boven in je hand, op schoot, of leg ze uitgespreid op tafel.
2. Concentreer je minstens 10 seconden op je vraag, die met 'ja' of 'nee' te beantwoorden moet zijn.
3.Terwijl je je vraag formuleert, in gedachten of hardop, schud je de kaarten, of zweef je met je handen boven de uitgespreide kaarten.
4.Wanneer je het gevoel hebt dat het 't juiste moment is, draai je één kaart om en zie je het ant...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Kernkwadrantenspel bij Ki-Line.nl
€ 27,95

Kernkwadrantenspel

 

Dit spel is een vervolg en een uitbreiding op het originele en succesvolle kernkwadrantenspel.
Middels 128 kaarten kunnen talloze kernkwadranten en dubbelkwadranten worden samengesteld op een overzichtelijk spelbord.

Elke kaart is een beschrijving van een kwaliteit / uitdaging of een valkuil / allergie, aangevuld met een synoniem en een uit het leven gegrepen typering.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Keuzespel bij Ki-Line.nl
€ 24,95
Keuzespel

De bedoeling van dit spel is je te helpen het maken van keuzes, zodat deze makkelijker gaan of van betere kwaliteit zijn. Het spel is ook bestemd voor professionals die anderen helpen bij het maken van keuzes.

Het uitgangspunt bij dit spel is dat jezelf de juiste vragen stellen essentieel is bij het maken van keuzes. Centraal in dit spel staan 64 vragen en opdrachten rondom het maken van keuzes. Deze vragen zijn verdeeld over 7 categorieën:

1. Verkenning (bv: Wat wil je met deze keuze bereiken?).
2. Informatie (bv: Hoe betrouwbaar is de informatie die je verzameld hebt?).
3. Waarden (bv: Wat vind jij belangrijk in het leven? Wat betekent dat voor deze keuze?).
4. Gevoelens (bv: Welke gevoelens roepen de verschillende keuzemogelijkheden bij je op?).
5. Motieven (bv: Laat je je bij één van de keuzemogelijkheden beïnvloeden door gebeurtenissen uit het verleden?).
6. Gevolgen (bv: Bedenk bij elke keuzemo...
Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

KLEIN vermakelijk 1001 verhalen-vertelspel bij Ki-Line.nl
€ 14,95

KLEIN vermakelijk 1001 verhalen-vertelspel

 

Vier woorden maar, als een kop boven een krantenbericht.
Schilder ontdekt verborgen kind. Eén titel voor allerlei verhalen.
Reis door je fantasie! Door één enkel woord te vervangen zal er alweer een totaal nieuw verhaal kunnen ontstaan.
Zwemmer ontdekt verborgen kind | Zwemmer ontdekt vrolijk kind

52 kaarten: 4 groepen van 13 kaarten

Het klein vermakelijk 1001 verhalen-vertelspel geeft je 48 woorden in handen, in vier verschillende groepen verdeeld.
Lees in de volgorde 1-2-3-4 één woord uit iedere groep.
En... daar staat de titel voor jouw verhaal! Er zijn wel 20.736 woordcombinaties mogelijk, kies maar uit.
Bovendien zit er bij iedere groep ook nog een open kaart, een vrijkaart voor je fantasie: 1001 mogelijkheden erbij.
Laat al die combinaties je fantasie prikkelen. En... speel het spel !

Het klein vermakelijk 1001 verhalen-vertelspel w...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Kwaliteitenspel bij Ki-Line.nl
€ 27,95

Kwaliteitenspel

 

Een kleurrijk persoonlijkheidsspel dat helpt om meer zicht te krijgen op de vraag: wie ben ik?

Door het spelen van het Kwaliteitenspel kunt u een antwoord vinden op vragen als:
Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten?
Hoe zien anderen mij?
Welke kwaliteiten wil ik ontwikkelen?

Het spel bestaat uit 140 kaarten met daarop karaktereigenschappen van mensen.

Op de ene helft staan woorden die kwaliteiten van mensen aanduiden, bijvoorbeeld: flexibel, betrouwbaar, initiatiefrijk.

Op de andere helft staan woorden die vervor- mingen (of valkuilen) aanduiden, bijvoorbeeld: arrogant, slordig en pietluttig.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Leela - Het leven als spel bij Ki-Line.nl
€ 34,50

Leela - Het leven als spel

 

We leven in een transformatietijdperk en gaan naar een tijd die gekenmerkt wordt door eenheid. Om los te komen van het oude moeten we het verleden helen en om het nieuwe te kunnen omarmen, moeten we de mogelijkheden ontdekken van ons oneindig geestelijk potentieel. In het kader van deze grote verandering kunnen we het Leela-spel zien. Het spel is een middel om ons vrij te maken van oud karma en ons bewust te worden van de mogelijkheden die we hebben om een briljante toekomst te scheppen, zowel individueel als als collectief. Het Leela-spel opent de deuren van het onder- en bovenbewustzijn. Het is een spel dat de harten opent en de mens weer in de oorspronkelijke staat van liefde kan brengen.

In het boek wordt de achtergrond en methodiek uitgelegd. De 24 bewustzijnskaarten kunnen worden gebruikt om te reizen in de geest en de grenzeloze ruimte te verkennen van het innerlijke universum. De...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Leiderschapsspel
€ 29,95
Leiderschapsspel

Stilstaan bij leidinggeven

De bedoeling van het Leiderschapsspel is stil te staan bij het functioneren van leidinggevenden. Vragen die daarbij een belangrijke rol spelen zijn bijvoorbeeld:

* Wat is je visie op leiderschap en hoe geef je daar in de praktijk invulling aan?
* Is jouw invulling van leiderschap het meest passend in jouw situatie? 
* Wat is de visie van jouw organisatie op leiderschap?
* Wat verwachten je medewerkers van jou als leidinggevende?

Het spel is zeer geschikt voor het coachen van leidinggevenden, functionerings-gesprekken, intervisie en het bespreken van verwachtingen die medewerkers hebben van hun leidinggevende

Het spel bestaat uit twee onderdelen:

1. Omschrijvingen van aspecten van leiderschap (75 kaarten). Deze aspecten 
(leiderschap is .....) zijn een mix van gedrag, houding en normen en zijn 
verdeeld o...
Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

lekker in je vel spel
€ 11,50
Lekker in je vel spel

EQ-coaching-kaartjes Lekker in je vel

Blij, boos, bang, verdrietig of trots? 
Ontdek spelenderwijs de taal van emoties.
Tekst, beeld én prikkelende vragen helpen gevoelens en emoties bespreekbaar te maken, ze te (h)erkennen en er beter mee om te gaan.
Verrassend, hoe je jezelf en elkaar nog beter leert kennen. Je voelt je daardoor zekerder én het helpt je in je relaties met anderen.

Kijk, speel, luister en vertel ...!
Het Lekker-in-je-vel-spel helpt:
* je emotionele intelligentie (EQ) te vergroten
* inzicht te krijgen in gevoelens en emoties
* je emotionele woordenschat uit te breiden
* positief te leren denken

Met het Lekker-in-je-vel-spel zijn 48 emoties en gevoelens door middel van een kleurenschema overzichtelijk in kaart gebracht. De kleuren laten zien of het om een positieve of een moeilijke emotie gaat. De afbeelding op de v...
Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Levenskunstspel bij Ki-Line.nl
€ 27,95

Levenskunstspel

 

De bedoeling van dit spel is jou een stap verder te helpen als je meer balans in jouw leven wilt brengen. Het spel bestaat uit 144 kaarten, verdeeld over drie groepen:,BR>
1. Levensstijlen. Op deze set kaarten vind je omschrijvingen die van toepassing kunnen zijn op het leven dat je nu leidt of zou willen leiden. Voorbeelden daarvan zijn: 'chaotisch', 'gezond', 'gestresst' of 'zorgeloos'.

2. Vragen t.b.v. levensstijlen. Deze vragen kunnen jou helpen bij het opsporen van (on- bewuste) wensen m.b.t. jouw manier van le- ven. Voorbeelden van vragen zijn: 'Welk le- vensmotto heb je?', of 'Met wat voor soort mensen ben je het liefste samen?'. De vragen zijn te vinden op de achterzijde van de kaarten met levensstijlen.

3. Model voor Levenskunst. Dit model kan jou helpen bij het zoeken naar balans in je le- ven of bij het concreet invullen van het leven dat jij wenst. Het uitgangspunt van het ...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Life Game
€ 14,95

Life Game - Gezelschapsspel


om uzelf en elkaar beter te leren kennen. Het beste kado ooit. Feestspel. Reisspel. Relatiespel.Truth and Dare spel.Liefdesspel.Meidenavondspel. Vrijgezellenfeestspel.Vriendenspel.Relatiegeschenk.Verjaarsdagskado. Het meest eenvoudige spel om uzelf en elkaar beter te leren kennen. Universeel d.m.v. het uitwisselen van categorieën. Durft u het aan?  U kunt seks eruithalen (rood) en dit vervangen door liefde (roze). 

DURF JIJ HET AAN? 

Life Game is niet alleen een spel, het is ook een cadeau/gadget. Het is niet alleen een gezelschapsspel, maar ook een Truth and Dare spel, een liefdesspel, reisspel, relatiespel, meidenavondspel, vrijgezellenfeestspel, feestspel, familiespel, vriendenspel, relatiegeschenk, verjaarsdagskado, etc. Life Game is je eigen wereld


Op bezoek bij vrienden? Een feestje thuis? Heb je een nieuwe date? Of wil je elkaar opn...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Maak de reis in jezelf spel bij Ki-Line.nl
€ 49,95

Maak de reis in jezelf

 

Het spel omvat 52 kaarten van originele bijenwastekeningen, een leggingskaart, een boekje en een dubbele magneetlibel. In het boekje staan onder meer grote afbeeldingen van de kaarten in kleur en de beschrijvingen. Elke kaart heeft een nummer, een naam, een kernduiding en een beschrijving. Er zijn verleden-, heden en toekomstleggingen mee mogelijk.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Morena spel bij Ki-Line.nl
€ 22,05

Morená

 

De twee stapels kaarten kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt. MORENÁ kan eveneens worden gecombineerd met soortgelijke spellen die zijn verschenen. Het woord MORENÁ komt uit het Xingu en betekent: woonplaats van mensen. De schilder Walde Mar die enkele jaren tussen de Xingu leefde, zegt nooit gelukkiger mensen te hebben ontmoet dan de Xingu. Hun leven is eenvoudig en toch complex. Nog meer dan bij ons heerst er vrede en zij leven in harmonie met hun natuurlijke omgeving. De kaarten van MORENÁ beelden dan ook alle aspecten van het dagelijks leven en de onderlinge relaties uit. De kaarten helpen ons het verleden te ontdekken. Kinderen vinden deze kaarten ook heel leuk.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Opvoedingsspel bij Ki-Line.nl
€ 27,95

Opvoedingsspel

 

Dit spel helpt u bij het opvoeden van kinderen en jongeren. Op een laagdrempelige en overzichtelijke manier maakt u opvoeding bespreekbaar en krijgt u er meer inzicht in. Als gevolg daarvan kunt u meer zelfvertrouwen krijgen bij het opvoeden, ontdekt u mogelijke verbeterpunten of kunt u problemen voorkomen. Als ouder kunt u het spel spelen met uw partner, kinderen of andere ouders. Daarnaast is het geschikt voor iedereen die met kinderen of jongeren werkt of daarvoor wordt opgeleid.

Het spel bestaat uit 144 kaarten, verdeeld over drie groepen:

1.Uitgangspunten. Deze geven richting aan de opvoeding en bepalen hoe u wilt handelen. Voorbeelden zijn: ‘geef aandacht aan elkaar’, ‘ieders mening telt’ of ‘doe zelf wat je zelf kunt doen’.
2.Vaardigheden. Deze geven aan wat u moet kunnen als ouder of opvoeder. Voorbeelden zijn: ‘beslissingen nemen’, ‘steun en geborgenheid bieden’ of ‘problemen op t...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Raak! spel bij Ki-Line.nl
€ 13,20

Raak  !

 

Deze kaarten helpen je om jezelf en anderen beter te leren kennen. Elk woord roept een associatie op.

Net dat ene woord, dat ene moment kan RAAK zijn.

De kaarten stimuleren tot nadenken en het verwoorden van ideeën en emoties. Je kunt de 50 kaarten gebruiken bij coaching, training, tijdens een les, workshop, intervisie of thuis.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Relatiespel bij Ki-Line.nl
€ 27,95

Relatiespel

 

Dit spel is een hulpmiddel bij het onderhouden en verbeteren van relaties. U bespreekt bijvoorbeeld wat u belangrijk vindt in een relatie, hoe u problemen kunt voorkomen of wat u zelf te bieden heeft in een relatie. Het spel is geschikt voor uiteenlopende relaties in werk (collega’s, leidinggevenden of klanten) en privé (partner, familieleden, vrienden en bekenden).

Het spel bestaat uit 112 kaarten, verdeeld over twee groepen:

1.Gedragskaarten. Hierbij gaat het om de vraag: Welk gedrag vindt u belangrijk in de relatie met een ander? Voorbeelden daarvan zijn: ‘iets over hebben voor elkaar’, ‘samen plezier maken’, ‘kennis en ervaring uitwisselen’ of ‘afspraken en beloftes nakomen’. De kwaliteit van een relatie wordt mede bepaald door de mate waarin de ander én uzelf het gewenste gedrag vertonen.
2.Verbindingskaarten. De vraag die hierbij centraal staat is: Wat verbindt ons met elkaar? Voorbeeld...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

speelse kunst kaarten
€ 24,95

Speelse Kunst kaarten

 

Ben je op zoek naar inspiratie?
Vind je het lastig om te beginnen met schilderen omdat je geen ideeën hebt?
Dan zijn SpeelseKunst creativiteitskaarten een uitkomst voor jou!

Kaarten met creatieve opdrachten die je op ideeën brengen en de creativiteit uit jou halen! De opdrachten zijn inspirerend en stimuleren om te spelen, te ontdekken en te experimenteren op verschillende manieren.  De kaarten spreken het kind in je aan.

“ik ben mijn hele leven bezig geweest om te leren schilderen als een kind” (Pablo Picasso)

 

Wat zijn SpeelseKunst creativiteitskaarten?
SpeelseKunst creativiteitska...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Spel van Verlangens bij Ki-Line.nl
€ 27,95

Spel van Verlangens

 

waar heb je echt behoefte aan?

Het uitgangspunt bij het Spel van Verlangens is dat de mate waarin een behoefte al dan niet wordt vervuld, niet alleen invloed heeft op de wijze waarop jij je voelt, maar ook op jouw gedrag. Het spel bestaat uit 144 kaarten, verdeeld over 3 groepen:

1. Behoeften. Deze kunnen heel uiteenlopend zijn, bijvoorbeeld: aandacht, luxe, ontspanning, ergens bij horen of een gezond lichaam.

2. Effecten op gevoelens. We hebben hierbij gekozen voor onprettige gevoelens die het gevolg kunnen zijn van (deels) onvervulde behoeften. Voorbeelden van deze gevoelens zijn: afgewezen, angstig, ontevreden of jaloers.

3. Effecten op gedrag. Behoeften die niet of slechts gedeeltelijk worden vervuld kunnen leiden tot allerlei vormen van ongewenst gedrag, bijvoorbeeld: teveel of te weinig eten, piekeren, klagen of zichzelf wegcijferen.

Vergroting van inzicht in...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Spelen met Talenten, van loopbaan naar droombaan bij Ki-Line.nl
€ 44,95
Spelen met Talenten
Van loopbaan naar droombaan

Als je mocht optreden in het circus, welke act zou je dan willen doen? Welk spreekwoord of gezegde is jou op het lijf geschreven? Welk werk lijkt je zo leuk dat je het een week onbetaald zou willen doen? Zomaar drie vragen uit Spelen met talenten, waarin je op een originele en speelse manier aan de slag gaat met wat je kunt en wat je wilt.

In het eerste deel van het spel staat inzicht in je talenten en dromen centraal. In het tweede gedeelte ligt het accent op het formuleren van actiepunten. Met Spelen met talenten krijg je glashelder waar je wensen en sterke kanten liggen en vooral hoe je daarmee concreet aan de slag kunt.

- Voor loopbaanbegeleiders, coaches en trainers - Nieuw spel in de succesvolle reeks spellen van Thema
Axelle de Roy en Madeleine Lomans - 120 kaarten, spelbord, pionnen ...
Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Spiegel jezelf spel
€ 11,50

Spiegel jezelf spel


Leer jezelf kennen ...en vergroot je zelfvertrouwen

Spiegel jezelf spel. Vernieuwde editie. Nu met nog meer sterke eigenschappen

Voor iedereen van 8 tot 88 jaar die in de spiegel durft te kijken om zo zijn zelfvertrouwen te vergroten. Spiegel jezelf! Kijk met een positieve blik en zie je kwaliteiten. Met het Spiegel-jezelf-spel ontdek je spelenderwijs op een spannende manier je sterke eigenschappen.
Raak zo snel mogelijk al je kaarten kwijt en hoor wat anderen zo leuk aan je vinden. Je zult zien dat het je verrast!

Het Spiegel-jezelf-spel is in de praktijk ontstaan en ontwikkeld door de orthopedagogen:
drs. Petra Lahr en drs. Daphne Rijkée 
illustraties: Inge Voets

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Spirituele Tafelgesprekken kaartspel bij Ki-Line.nl
€ 20,35

Spirituele Tafelgesprekken

 

Ken je die verjaardagsfeestjes of familiebijeenkomsten, waar de tafelgesprekken zich eindeloos saai en vermoeiend voortslepen? Heb je zelf niet al vaker het idee gehad om eens een paar spannende opmerkingen in de groep te gooien, om het geheel op te vrolijken en te inspireren?

Hier komt de helpende hand!

Op de kaarten van de 'Spirituele Tafelgesprekken'vind je humoristische, vaak diepzinnige en altijd intrigerende vragen, die een gesprek licht en luchtig, een inspirerende richting op laten gaan. Het onderhoud wint aan diepte. Vrienden, verwanten en bekenden leren elkaar op een geheel nieuwe manier kennen.

Een leuk gezelschapsspel, dat plezier en inspiratie schenkt, en een nieuwe kijk op vrienden!

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

SQN managing tools bij Ki-Line.nl
€ 17,00

SQN managing tools

 

een spel om eigenschappen en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen : ter bevordering van communicatie en samenwerking : doosje met twee sets van 108 kaarten ieder en spelregelboekje

Wanneer speelt u SQN: bij het uitwisselen van informatie, bij het evalueren van cursussen en trainingen, bij sollicitaties, bij het vragen en geven van feedback, bij het formuleren van aandachtspunten en doelstellingen, en altijd als je er in je eentje niet uitkomt.
Wat brengt SQN teweeg: dat de spelers leren op een luchtige manier over zichzelf na te denken en te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben zonder meteen in de verdediging te schieten. Kortom: een spel om eigenschappen en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen, ter bevordering van communicatie en samenwerking.
Salvatore Cantore (1941) is Italiaan van geboorte, groeide op in Duitsland en woont sinds 1968 in Nederland. Hij studeerde theo...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Stel je eens voor. Het grote kernkwaliteitenspel bij Ki-Line.nl
€ 39,95

Stel je eens voor


- het grote kernkwaliteitenspel - is gebaseerd op het door Daniel Ofman geïntroduceerde kernkwadrant waar tienduizenden mensen in Nederland op de een of andere manier al kennis mee hebben gemaakt. Het inzicht dat het kernkwadrant oplevert, geeft zelfvertrouwen. Het maakt je meer bewust van je kernkwaliteiten, je eigen-aardigheden en je uitdagingen. Door een combinatie van 3 dobbelstenen, 40 beschrijvingen van dagelijkse situaties, 218 gevarieerde opdrachten, 80 levensmotto’s, 80 kwaliteiten of uitdagingen en 80 valkuilen of allergieën, ontstaat een spel waarbij diepgang en humor elkaar afwisselen. Hierbij is het verhaal achter de uitgevoerde opdracht belangrijker dan de uitvoering zelf. Het gaat niet over goed of slecht, maar over oorspronkelijkheid, spontaniteit, vertrouwen en contact.

* Een ideaal interactief bordspel voor jong en oud
* Van de auteur van 'Bezielin...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Tongbrekers kaartspel bij Ki-Line.nl
€ 10,95

Tongbrekers

 

Ken je de klassiekers nog?
> Leentje leerde Lotje lopen...
> De kat krabt de krullen...

Maar wist je ook dat:
> Ruud Rups rap rode ronde radijsjes raspt?
> De prins slecht Spaans spreekt en
> Duitse dames dagelijks druivensap drinken?

Deze en vele andere lekkerbekkende struikel- en stuiterzinnen zijn nu verwerkt in het nieuwe uitdagende spel: Tongbrekers. Verzet je zinnen, lach, speel, oefen en win! Je verbetert hiermee ook nog eens je uitspraakvaardigheden en je traint daarbij je concentratie en geheugen.

Dikke pret voor jong en oud.
Pak een kaartje. Lees de tekst en zeg hem dan hardop 3x snel achter elkaar zonder te struikelen.

Probeer eerst zoveel mogelijk kaarten te verzamelen.
Heb je een set in handen? Leg deze dan zo snel mogelijk uit op tafel! Dit levert meer punten op. En... kaartensets die zijn uitgelegd mogen niet meer worden ge...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Vaardighedenspel bij Ki-Line.nl
€ 32,95

Vaardighedenspel

 

De invalshoek bij dit veelzijdige communicatie- spel is de vraag: Wat kan ik?

Het spel bestaat uit 140 kaarten met daarop sociale en communicatieve vaardigheden, bijvoorbeeld: helder formuleren, samenvatten, beslissingen nemen, opbouwende kritiek geven en duidelijk uitleggen.

De symboliek van de kaartjes d.m.v. 3 balkjes is te vergelijken met die van een verkeerslicht:
• Groen betekent dat de vaardigheid goed wordt beheerst;
• Oranje betekent dat de vaardigheid redelijk wordt beheerst;
• Rood betekent dat de vaardigheid onvol- doende wordt beheerst.

Het Vaardighedenspel kan in vrijwel alle werk- en privé-situaties worden gebruikt om op een speelse manier de wijze van functioneren en communiceren te bespreken én te verbeteren. Het spel is dan ook bestemd voor iedereen die zich met communicatie bezig houdt.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Vaardighedenspel handleiding bij Ki-Line.nl
€ 45,00

Vaardighedenspel handleiding

 

Deze ringband behoort bij het Vaardighedenspel en bevat 30 spelvormen die met het spel kunnen worden gespeeld. Voorbeelden van toepassingsmogelijkheden zijn: bewustwording van de eigen manier van communiceren, loopbaanplanning, ijsbreker in trainingen, competentiegericht leren, coaching en het verbeteren van communicatie in teams. Tevens bevat deze handleiding de Vaardighedenmatrix (A2-formaat). Met dit instrument kunt u in één oogopslag zowel iemands arbeidsvreugde aflezen, als ook de mate waarin deze persoon over de gewenste vaardigheden beschikt.

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Waarden- en Normenspel bij Ki-Line.nl
€ 32,95

Waarden- en Normenspel

 

De bedoeling van dit spel is u met anderen in gesprek te brengen over waarden en normen. Centrale vraag hierbij: Wat vind ik belang- rijk?

Het spel bestaat uit 140 kleurrijke kaarten, verdeeld over 3 groepen:
Waarden - centrale vraag: Wat is voor mij als persoon of voor ons als organisatie rich- tinggevend voor ons handelen? Voorbeelden van waarden: rechtvaardigheid, integriteit, duurzaamheid en solidariteit;
Thema's - geven terreinen weer waarop waarden concreet tot uitdrukking kunnen wordengebracht. Voorbeelden: leidinggeven, opvoeidng, media en politiek; Normen - kernvraag hierbij: Welke gedrags- regels zijn gewenst of ongewenst in groe- pen? Voorbeelden van groepsnormen: 'je moet jezelf zien te redden' en 'je mag fouten maken'.

Met bovenstaande groepen kaarten kan men zowel afzonderlijk als in combinatie spelen. Bij dit spel zijn sets met extra kaarten lever- baar, waar u een...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg

Werkplezierspel bij Ki-Line.nl
€ 32,95

Werkplezier Spel

 

Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ‘ja’, dan is de kunst om dit zo te houden. Als je ‘neen’ zegt, is het zinvol na te gaan waar dat aan ligt en of jij daar zelf iets aan kunt doen. In beide gevallen kan het Werkplezier Spel jou daarbij helpen.
Het spel is heel geschikt voor individuele coaching, loopbaanplanning, teambuilding, trainings- en opleidingsgroepen en intervisie.

Het uitgangspunt bij dit spel is dat werkplezier samenhangt met de redenen waarom je werkt (je werkmotieven) en het gedrag van jezelf en anderen. Het spel bestaat uit 170 kaarten, verdeeld over drie groepen:

1. Werkmotieven. Bij deze redenen kun je onderscheid maken tussen algemene motieven (Wat is je motivatie om te werken?) en specifieke werkmotieven (Wat waardeer je in je huidige werksituatie?). Voorbeelden van algemene werkmotieven zijn: je nuttig voelen, regel...

Meer informatie
/upload/1117/shop/in WINKELMANDJE-GROEN.jpg


© Ki-Line Feel Good Shop, Molenstraat 26, 7941 AW Meppel  T: 0522-241150    |  Sitemap


 

Speciaalzaak in eterische olie, mineralen , wierook, japanse wierook, spirituele inzichtkaarten, orakel kaarten, spirituele wenskaarten, tarot kaarten, Kristal, Feng Shui artikelen, boeddha beelden, aziatische beelden, losse thee, wierook, specialist in Reiki artikelen.

913470 bezoekers (1960483 hits) sinds 20-5-2010